X

LAHUMANITAT.CAT הוא פרויקט אמנותי ופוליטי, אסתטי ואתי, מכליל בנושא יחסים. זאת הצעה חזותית וקולית מכוונת לעולם מקטלוניה. חוויה של ידע והכרה. הזמנה הממוענת לאנשים בכל סוגי מצב ומחשבה. זהו תרגיל של פעולה ישירה. מסמך לטובת כל השפות וכל המקומות וכל מי שרוצה להשתתף. זהו פרויקט אנונימי אך עם מחברים ושחקנים, שיטתי אך אקראי, פרויקט קולקטיבי מאנשים ספציפיים, סטטי אך נודד, ללא התחלה או סוף …

במשך שנתיים, אני מבקש מחברים, ומחברים של חברים, לעשות שני קטעי וידאו עם הטלפונים הניידים שלהם של 30 שניות כל אחד במצב אופקי: אחד של הקרקע שהם דורכים כשהם עליו בהליכתם, ועוד אחד של מה שיש להם מעל ראשיהם, תוך הליכה באותו המקום. תמיד במצב אופקי. ולאחר מכן שהם שולחים לי אותם. סט הסרטונים האלו הוא חומר הגלם של LAHUMANITAT.CAT. תוצאת העבודה היא אוסף של תמונות חופפות, שנמשכות ללא רציפות, לציון הגבולות העליונים ותחתונים של אדם שהולך על פני שטח כוכב הלכת למשך דקה מחייו, ושיתופו.

אתה צפייה בסרטונים ממעל שלושים מדינות, לעת עתה. המשך השונה של קטעי וידאו תוכנת המחשב האקראית גורמים להם לזרום כך לקרקע של אחד יש את החלק העליון של אחר, אולי במרחק שלאלף קילומטרים, ולהיפך. מכיוון המקצב ואת סדר הסרטונים מוכתב על ידי תכנת מחשב המציגה אותם באקראי.

יחד עם סרטי הווידאו האלה, אתה יכול לשמוע קבצי שמע שנעשו על ידי עם צלילים, מוסיקה, שפות, רעשים, הסברים, הערות, וכו’, מכל רחבי העולם, או לפחות חלק גדול ממנו. כמו כן, מושלכים באופן אקראי.

האנושות מוצגת בתור קן נמלים חסרי מנוחה ענק. כל דבר וכל הדברים תואמים, נע. המרכז נמצא בכל מקום.

אם ברצונך להשתתף, כל מה שעליך לעשות הוא שני סרטונים נפרדים עם הטלפון הנייד שלך במצב אופקי שלו במקום הנבחר, ולשלוח לי אותם לכתובות הבאות:

hola@lahumanitat.cat

מיד עם קבלתם, הם ישולבו לתוך LAHUMANITAT.CAT

ותודה על שיתוף הפעולה. תודה רבה לך היכן שנמצא מקומך.

Ferran Garcia Sevilla, Barcelona 2016